Etik Değerlerimiz

Hangi alanda yetkin olurlarsa olsunlar, tüm dünyada kabul edilen, uyuşmazlık çözüm uzmanlarının tarafsızlık, bağımsızlık ve yetkinlik etik kuralları merkezimiz kurucularının da temel ilkeleridir. Bu bağlamda ırk, din, mezhep, vb ayırım gözetmeden çalışmalarını sürdürmektedirler.