Şikayet Prosedürü

Şikayet Prosedürü

AKDENİZ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ ŞİKAYET YOLLARI

Merkezimize yapılan tüm şikayet başvuruları, şiikayet konusunu eksiksiz anlayabilmemiz ve değerlendirebilmemiz için yazılı olarak alınmaktadır. Şu yollarla sikayet başvuruları yapılabilir

1. E-mail (info@akdenizadrc.com)

2. Değerlendirme Formu

 

ŞİKAYET KONULARI

  1. Arabuluculuk süreci

  2. Arabuluculuk eğiitimi

  3. Akreditasyon sınavları

ŞİKAYET SEBEPLERİ

  1. Arabulucunun sürei yönetimi

  2. Eğitim mataryalleri

  3. Eğtmen performansı

  4. Eğitim ve/veya sınav yeri

  5. Bağımsız değerlendiriciler

  6. Etik ihlal

ŞİKAYET SÜRECİ NASIL İŞLER ?

Hangi konuda ya da hangi sebeple olursa olsun, bir şikayet alındığında, Akdeniz için bu şiikayeti değerlendirmeye almak önceliklidir, ivedilikle ele alınır.
Şikayet konusu ,

- Etik ise bu konuda Akdeniz Genel Kurulu ivedilikle karar verir.
- Merkeze akredite bir arabulucu hakkında yapılan şikayet konusunda Akdeniz Yönetim

Kurulu karar verir
- Eğitim içeriği ve mataryaller konusunda eğitmen ve Yönetim Kurulundan oluşan eğitim

komisyonu karar verir
- Akreditasyon sınavları konusunda Akdeniz Yönetim Kurulundan bir kişi, bağımsız

değerlendiricilerden bir kişi ve bir de üniversitede görev yapan bir öğreretim üyesinden oluşan komisyon karar verir.

SÜRE

Etik ihlali sebebiyle bir başvuru varsa bu şiikayeti değerlendirip sonuçlandırma süresi en fazla 1 hafta. Bunun dışında her ne konuda ve sebeple olursa olsun şikayeti değerlendirip, şikayet edene sonucu bildirme süresi en fazla 2 haftadır.

ŞİKAYET SONUCU BİLDİRİM

Şiikayet edene şikayet sonucunun bildirimi e mail ile yapılır.

YORUMLAR