Arabuluculuk Yetkinlik Kriterleri

Arabuluculuk Yetkinlik Kriterleri

ARABULUCU YETKİNLİK TABLOSU

İLİŞKİ YÖNETME BECERİSİ

 • AKTİF DİNLEME
 • ESNEKLİK
 • EMPATİ
 • DUYGU YÖNETİMİ
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR İLİŞKİ

İLETİŞİM BECERİSİ

 • DOĞRU İLETİŞİM ARACI KULLANMA

Telefon

E mail

Yüzyüze

Telekonferans

Video Konferans

 • ÖZETLEME

Doğru Zamanda

Ortak Özet

 • ORTAK VE ÖZEL GÖRÜŞMELER

Ortak oturum doğru zamanda mı

Özel oturum doğru tarafla doğru zamanda

 • YENİDEN ÇERÇEVELEME
 • SORU SORMA BECERİSİ

- Açık uçlu sorusorma becerisi

- Kapalı uçlu sorma becerisi

- Yarı açık uçlu soru sorma becerisi

PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

 • ARABULUCULUK AŞAMALARI

Başlangıç

İnceleme aşaması

Hazırlık aşaması

Müzakere aşaması

Sonuç/Anlaşma aşaması

 • DOĞRU KİŞİYİ SÜRECE DAHİL ETME

İmza yetkisi

Sorunu çözebilecek kişi

Olayı yaşayan kişi

 • EŞ-ARABULUCULUK

Gerekli mi

Uzmanlık gerektiriyor mu

 • ÇÖZÜM SEÇENEĞİ ÜRETTİRME

Farklı düşündürme

ETİK

 • TARAFSIZLIK/BAĞIMSIZLIK
 • GİZLİLİK
 • ÖNYARGISIZ OLMA
 • TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜREL DUYARLILIK

 

 

 

YORUMLAR