Arabulucu kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Hukukumuza göre 5 yıllık kıdeme sahip hukukçular arabulucu olabilmektedir. En az 84 saat arabuluculuk eğitimi alıp, Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu yazılı sınavda başarılı olanlar sicile kaydolup, arabuluculuk yapma hakkına haizdirler.