Uygulama alanları nelerdir?

ARABULUCULUK HANGİ UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANIR?

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk pek çok alanda uygulanmaktadır. Aşağıda sayılanlar örneklerle sınırlı da değildir.

 • KİRA UYUŞMAZLIKLARI
 • AİLE UYUŞMAZLIKLARINDA
 • YARDIM NAFAKASI
 • İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA
 • TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR
 • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 • SİGORTA UYUŞMAZLIKLARI
 • ÖZEL HASTAHANE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR
 • PAKET TURLAR, DEVRE TATİLLERİ VBG UYUŞMAZLIKLAR
 • ECRİ MİSİL, FUZULİ İŞGAL
 • ULUSLARARASI ŞİRKETLER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR
 • ŞİRKET DEVİRLERİ
 • ŞİRKET TASFİYESİ
 • ŞİRKET HİSSE DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
 • KREDİ KARTI, TÜKETİCİ  KREDİSİ VE SÖZLEŞMELERİ
 • PEŞİN VEYA TAKSİTLE SATIŞ
 • GAYRİMENKUL AYIPLARI
 • MENKUL MAL AYIPLARI
 • ÇEK, SENET UYUŞMAZLIĞI
 • REKABET YASASI
 • FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
 • KOMİSYON SÖZLEŞMELERİ
 • REHİN, ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
 • BANKA VE FİNANS KURULUŞLARIYLA YAŞANAN SORUNLAR

ARABULUCULUĞUN HANGİ UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR?

 • AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASI
 • BOŞANMA
 • VELAYET
 • İŞTİRAK NAFAKASI
 • TAPUDA DEVİR GEREKTİREN İŞLER
 • NÜFUSTA DÜZELTME GEREKTİREN İŞLER
 • KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK