Uzmanlık Alanlarımız

 

 • Ticari Uyuşmazlıklar
 • İş ilişkisinden Kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Fikri sınai haklar ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Eser Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Tüketici Uyuşmazlıkları
 • Gayrimenkul uyuşmazlıkları
 • İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Miras Uyuşmazlıkları
 • Sigorta Uyuşmazlıkları
 • Aile Uyuşmazlıkları
 • Uluslararası Ticaret Uyuşmazlıkları
 • Spor Hukuku Uyuşmazlıkları
 • Taban Diplomasisi
 • Ceza Hukuku Bağlamında Uzlaştırma